Swyddog Data Trafnidiaeth

Rydym yn recriwtio Swyddog Data Trafnidiaeth a fydd yn ymuno â'n tîm Gwasanaethau Corfforaethol ar adeg gyffrous.

Mae swydd y Swyddog Data Trafnidiaeth yn rôl newydd yn yr Uned Dadansoddi sydd newydd gael ei sefydlu. Nod yr Uned Dadansoddi yw gwella ansawdd a chysondeb y sylfaen dystiolaeth sy’n sail ar gyfer buddsoddiadau a phenderfyniadau ynghylch trafnidiaeth. Bydd defnyddio offer meddalwedd yn briodol i archwilio a chyflwyno dadansoddiadau sy’n seiliedig ar setiau data mawr ac amrywiol yn hanfodol er mwyn cyflawni’r nod hwn.

Gan adrodd i’r Rheolwr Dadansoddi Trafnidiaeth Strategol, bydd y rôl yn darparu cymorth i amrywiaeth o swyddogaethau yn yr Uned Dadansoddi. Fel rhan o’r swydd hon, bydd cyfle i ddatblygu sgiliau mewn ystod o offer GIS a modelu trafnidiaeth strategol.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Swyddog Data Trafnidiaeth.pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 23 Ionawr 2019.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.