Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer

Rydym yn recriwtio Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer a fydd yn ymuno â'n tîm Masnachol a Phrofiad y Cwsmer ar adeg gyffrous.

Bydd Dadansoddwr Argraffiadau Cwsmeriaid yn gweithio gyda chydweithwyr yn nhîm Profiad y Cwsmer i ddatblygu a gwella argraffiadau cwsmeriaid o’n gwasanaethau. Bydd Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer yn defnyddio amrywiaeth o ddata digidol, ymwneud wyneb yn wyneb a ffynonellau gwybodaeth eraill, a bydd yn creu argraffiadau clir i'w defnyddio gan y tîm (a thimau TrC yn ehangach) fel sail i benderfyniadau ac i ddadansoddi perfformiad.

Bydd y Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer yn gweithio’n agos â thîm Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC, gan gydweithio i greu ffynonellau gwybodaeth o ansawdd uchel, cyn troi'r argraffiadau’n ddarlun clir i'r ddau gwmni. Bydd Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer yn atebol i Bennaeth Profiad y Cwsmer, a bydd yn chwarae rhan allweddol yn pennu hyd a lled y dulliau, y prosesau a’r systemau ar gyfer argraffiadau'r cwsmer. Bydd yn sicrhau cydbwysedd rhwng defnyddio data meintiol ac ansoddol i greu argraffiadau ac i ddeall sut i ddefnyddio gwybodaeth i greu darlun clir.

Ochr yn ochr â chofnodi’r data digidol, bydd y swydd yn datblygu gweithgareddau ymgysylltu wyneb yn wyneb - gan weithio gyda chydweithwyr i ymgynghori ac ymgysylltu â grwpiau am ein gweithrediadau.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda wnewch chi lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad isod, a dilyn y cyfwarwyddiadau.

Lawrlwytho: Dadansoddwr Argraffiadau'r Cwsmer.pdf

Dyddiad Cau: 10:00am ar 26 Chwefror 2019.

Os oes problem gyda darllen unrhw ran o'r wefan ar eich dyfais, cysylltwch â ni.